Личен блог

Как да го кажем на български?

Има ли начин да използваме човешки (български) език, когато говорим за информационни технологии? Разбира се: кликнете тук, отворете уебсайта на компанията ни, даунлоудвайте апликацията, инсталирайте я на писито или смартфона си и софтуерът ще ви демонстрира опциите на юзърите да генерират термини на български за оригиналните концепции (само не забравяте регулярно да ъпдейтвате и ъпгрейдвате за протекция от атаки от киберманиаци от ъндърграунда).

Не, не си мислете, че това е измислен пример за жаргон, използван само от програмисти, или за разговорния език на младите хора днес. Всъщност всички думи от горното изречение присъстват в Официалния правописен речник на българския език, съставен от Института за български език към БАН и издаден през 2012 г. Следователно отговорът на въпроса може да бъде: ама как, та това си е на български език, отворете речника и вижте. Не е смешно, а тъжно. Със споменатото издание ИБЕ към БАН „узакони“ огромен брой жаргонни и разговорни думи, като ги включи в словника с оправданието, че просто отразява живия език и установява норма за правописа на тези думи. Макар че и в това може да се намери смисъл в някои по-редки случаи (когато няма никакво възможно съответствие на български), в други може да се каже направо, че е извършено престъпление спрямо българския език. Например с въвеждането на думата писи – за „по-недосетливите“: това идва от английското съкращение PC– personal computer, персонален компютър. Или пък да вземем юзър: какво разумно обяснение може да се даде за използването на такава дума, а още повече за въвеждането ѝ в Официалния правописен речник – нима си нямаме българска дума за това толкова обикновено понятие?

Но темата на тази статия всъщност не са деянията на ИБЕ към БАН, а въпросът дали наистина имаме български думи и термини в тази област. Всъщност за немалко от понятията такива термини има. За съжаление обаче огромното мнозинство от българите вече въобще не се замислят за езика, който използват, и по линията на най-малкото съпротивление даунлоадват, ъпдейтват (или може би апдейтват), принтират, ъплоудват, чувствайки се опитни писи юзъри.

От друга страна, все още има хора, които внимават за изказа си и биха искали да употребяват повече български думи, но понякога просто не се сещат за тях, защото чуждиците направо са превзели речевото ни битие. Именно за тях е предназначен този плах опит за представяне на съществуващите български думи и термини в тази област.

Нямам намерение да се опитвам да преобръщам установената терминология с главата надолу, например с предложения вместо компютър да използваме забравения термин електронноизчислителна машина (ЕИМ)[1]. Идеята е да покажа съществуващи варианти, които можем да ползваме в ежедневния живот без голям риск да останем неразбрани.

В таблицата, която представям по-долу, са подбрани термини и думи, които не само присъстват в специализирани речници, но се използват и в практиката, т.е. не са „изсмукани из пръстите“. Източниците са:

  • Английско-български тълковен компютърен речник. София: СофтПрес, 2005
  • Английско-български политехнически речник. София: Техника, 2007
  • различни български и европейски нормативни актове, съдържащи специализирана терминология в тази област[2]
  • българските версии на различни продукти на информационните технологии, например електронната поща „АБВ“, платформата „WordPress“ и др.

Таблицата отразява само понятия, при които първата реакция на съвременния човек е да употреби на български пряко съответстващата чуждица (напр. update – ъпдейтвам), но за които в действителност съществува установен термин или дума на български език. Някои от представените термини също са съставени от думи с чужд произход (напр. програмен продукт), които обаче са установени в българския език от десетилетия, създали са цели семейства от сродни думи и имат широка употреба и в други области. Не са включени понятия, за които българският термин е очевиден и употребата на чуждицата е малко вероятна (напр. network – мрежа). Представени са и понятия, за които са възможни различни варианти на български според областта на употреба и контекста (напр. developmentразвитие в по-общ контекст или разработване/развойна дейност в контекста на науката и техниката).

application приложение
authentification удостоверяване
ban (v) забранявам
browse (v) търся, претърсвам, преглеждам, разглеждам
bus шина (за данни)
click (v) щракам, натискам
communication network съобщителна мрежа
communication technology съобщителна технология
communication съобщениe, връзка
compute (v) изчислявам, пресмятам
dashboard табло, пулт (за управление)
default: by default по подразбиране, фабрично зададен, стандартно настроен
deploy (v) внедрявам
deployment внедряване
development разработване, развойна дейност
desktop (computer) настолен компютър
developer разработчик
digital цифров
digitalisation цифровизация
disable (v) деактивирам, изключвам, забранявам
download (v) изтеглям, свалям
drive устройство
driver управляваща програма
edit (v) редактирам
e-mail 1. електронна поща
2. електронно писмо
enable (v) активирам, включвам, разрешавам
folder папка
hard disk твърд диск
hardware апаратура, (компютърно) апаратно осигуряване, (компютърна) апаратна част
helpdesk помощен център
hyperlink, link (електронна) препратка, връзка
junk mail нежелана поща
laptop (computer) преносим компютър
layout оформление, разположение, план за разположението
log in/on, sign in (v) влизам, включвам се
log out/off, sign out (v) излизам, изключвам се
login, user name потребителско име
mode режим
offline (в режим) извън линия
online (в режим) в линия / на линия
plug-in разширение
pop-up, pop-up window изскачащ прозорец
preferences предпочитания
print (v) печатам, отпечатвам
printer печатащо устройство
refresh (v) опреснявам
refreshment rate честота на опресняване
repository хранилище
resolution разделителна способност
router маршрутизатор
save (v) запазвам, съхранявам
scroll (v) превъртам, придвижвам се
select (v) избирам, маркирам
settings настройки
socket гнездо, букса
software 1. програмно осигуряване
2. програмен продукт, програма
spam нежелана информация,
непоискано търговско съобщение
spell check, spellchecker програма за проверка на правописа
tag етикет, идентифициращ знак, признак,
test (v) изпитвам
test, testing изпитване
tick отметка
tick (v) поставям отметка
update обновяване, обновление, актуализация
update (v) обновявам, актуализирам
upgrade надстройка,
подобрение
upgrade (v) надстройвам,
подобрявам
upload (v) качвам, зареждам
user потребител, ползвател
validate (v) утвърждавам, потвърждавам (правилност, достоверност), одобрявам
view преглед
view (v) преглеждам
zoom-in приближаване, увеличение на мащаба
zoom-out отдалечаване, намаление на мащаба

И така, да се опитаме да говорим и пишем на български!


[1] Сега това нито е възможно, нито има смисъл. Можело е да стане преди много години. Имаме примера на редица други езици, чиито носители са предпочели да не следват непременно английския термин: ordinateur на френски, Rechner на немски, ordenador на испански, рočítač на чешки, υπολογιστής на гръцки и т.н. За целта е трябвало още по времето, когато България усилено развиваше производството на такива машини, целенасочено да се налага употребата на българския официален термин електронноизчислителна машина заедно с по-кратък вариант за по-лесна употреба, напр. изчислител.

[2] Закон за електронните съобщения, Закон за електронната търговия и др.

1 Comment

  1. Денка

    Браво момчета и момичета! Споделяйте таблицата непрекъснато, за да я натрапим на „ИТ“самозабравилите се.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!