Личен блог

Ще оцелее ли българският език?

Създаваме този раздел, за да повдигнем един крайно належащ въпрос: ще оцелее ли българският език? Може би ви звучи прекалено стряскащо? Все пак сме над 9 милиона българи по света, ще кажете, как така ще изчезне родният ни език? Издават се книги, вестници, списания на български, децата учат езика, хората го говорят, пишат на него – наистина ли има заплаха?

Да, заплаха има!

Условно бихме могли да разграничим 3 заплахи пред съществуването на родния ни език: демографската заплаха, технологичната заплаха и чуждото влияние.

1. Демографската заплаха

От една страна, българският език не е в положението на редица малцинствени езици, които буквално изчезват. Населението на България (7,36 милиона според последното официално преброяване от 2011 г.), макар и намаляващо (според прогнозите на Евростат през 2020 г. ще бъде 6,95 милиона), не е чак толкова малко в сравнение с населението на други европейски държави: по брой на населението зад страната ни се нареждат 12 други държави от Европейския съюз (ЕС)[1]. В този смисъл при равни други условия езиците на тези страни може би са в по-застрашено положение. Освен това според различни оценки в чужбина живеят над 2 милиона българи – емигранти и исторически малцинства в Сърбия, Молдова, Румъния, Украйна, Унгария, Албания и др.

Трябва обаче да се обърне внимание на факта, че демографските тенденции наистина са стряскащи. От 9 милиона през 1989 г. днес населението на България е спаднало до малко над 7 милиона. Според Евростат през 2050 г. то ще намалее до 5,56 милиона, а през 2080 – до 4,59 милиона. Т.е. макар че към днешна дата заплахата по отношение на езика ни не е прекомерно голяма (особено в сравнение с положението в други страни с много по-малко насeление), видно е, че в бъдеще тя ще нараства.

От друга страна, не за всички граждани на България българският е майчин език. По данни на НСИ от 2011 г. около 8,9 % са от турски етнически произход, а 4,9 % от ромски[2]. По различни данни вече за около 40 – 50 % от новородените българският не е майчин език. Колкото до българите, емигрирали масово през последните години в чужбина, според личните ми наблюдения техните деца все по-рядко ще владеят българския като майчин език. При сегашната липса на държавна политика за опазване и разпространение на българския език и култура тази тенденция трудно ще бъде обърната в скоро време.

2. Технологичната заплаха

Със стремителното научно-техническо развитие през последните десетилетия (особено на цифровите технологии) голяма част от общуването на български (естествено, както и на другите съвременни езици) се пренесе във виртуалното пространство. Бурно развитие има и при езиковите технологии, които участват при изграждането на приложенията за автоматичен превод, при създаването на съдържание и при управлението на многоезикова информация. Макар че у нас се полагат усилия в тази област (от Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език), изоставането ни в сравнение със световните езици е очевидно.

Европейски експерти в областта на езиковите технологии от Европейската мрежа за върхови постижения МЕТА-НЕТ са оценили състоянието на езиковите ресурси и технологии на 30 от близо 80-те езика, които се говорят в Европа. Езиците са били оценени в четири категории: автоматичен превод, обработка и синтез на реч, анализ на текст и общо състояние на езиковите ресурси. Нашият език попада в предпоследната група заедно с езици като баския, каталонския, гръцкия, португалския, норвежкия, унгарския, полския и др., чиито технологии и ресурси са оценени като „частично развити“, в трите категории без автоматичния превод (в тази категория сме в последната група). По-ниски оценки получават например румънският и сръбският. Все пак трябва да се има предвид, че проучването е представено през 2012 г., а оттогава насам нещата са претърпели развитие.

3. Чуждото влияние

Както вече бе споменато по-горе, голяма част от общуването на български език вече се извършва във виртуалното пространство. Гражданите се информират предимно от електронните средства за масово осведомяване. Съдържанието в световната мрежа (интернет) се създава почти изцяло на английски език и в по-малка степен на други чужди за нас езици, като френски, немски, руски, испански и т.н. Много малко съдържание се създава пряко на български, почти винаги се превежда от друг език, а това неминуемо оказва влияние, дори и при високо качество на превода (каквото, впрочем, все по-рядко се среща).

Световната наука също се създава на чужд език, практическото приложение на научните открития и нововъведенията са свързани с чужд език. Заради присъединяването на страната ни към ЕС голяма част от законодателството ни вече се съставя на чужд език, макар и с превод на български, под формата на директиви (които изискват пренасяне в българското законодателство), регламенти (които са пряко приложими във всички държави членки), решения и др.

Тъй като в България не се провежда политика за опазване на българския език, всичко това води до масово навлизане на чуждици за обозначаване на новите понятия. От една страна, така езикът се обогатява и това не бива да се отрича. От друга страна, явлението протича напълно стихийно, без вътрешна логика и система. По-лошото е, че вече използваме все повече чуждици и заемки дори и за понятия, за които имаме установени български думи и термини, просто защото почти никой не се старае да употребява тези български термини. Вече няма да чуете за започването на ново телевизионно предаване, защото то стартира, предприемачите са станали бизнесмени, търговцитетрейдъри, договорите са контракти, кандидатите за работа винаги се явяват на интервю, а не на събеседване, говорим за функционирането на даден закон, а не за действието му, хората се фрустрират, но не се разстройват. За по-стряскащите случаи, като езика в областта на информатиката, финансите или медицината, няма да споменаваме сега, на тях ще посветим отделни статии…

Тази заплаха, свързана с качеството на езика, за мен е по-опасна и по-близка от другите. Когато думите с чужд произход започнат да получават явен превес над родните, положението вече излиза извън контрол. По-възрастните хора, които не са напълно в крак с новите думи, вече изпитват затруднения да разбират какво им казват говорителите по телевизията (напр. когато става дума за газови хъбове, интерконектори, технопаркове, технологични клъстери, иновации, ребрандиране) или продавачите в центровете за обслужване на клиенти (с новия ни абонаментен план имаш свобода да комуникираш и сърфираш в България и Европейския съюз, получаваш национални минути…). Бедният речник, неправилната употреба на думите (и българските, и чуждите), безобразният правопис, непознаването на граматиката от страна на политиците, журналистите, преводачите, юристите, писателите, обикновените хора – всичко това още повече влошава положението.

На това ще бъде посветен този раздел от нашия блог (отново чужда дума, дали не можем да измислим нещо по въпроса?), а целта ни е съвсем проста – да разбуним духовете[3], да стреснем обществото и да насърчаваме хората да говорят на чист български език!

Автор: вторият на люлката – икономист по образование, преводач по занятие, любител на книгите по призвание.


[1] По данни на Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1

[2] Според преброяването на населението, проведено от НСИ през 2011 г., лицата, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност, са 6 680 980, като от тях като турци се определят 588 318, а като роми – 325 343. http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=190

[3] Но не да ги разбудим!

2 Comments

 1. Валери Игнатов

  Здравейте,
  Много отдавна ме тормози идеята за „загробването на Българския език“. Търсейки подкрепа на разбиранията си за „чистота и опазване на езика ни“ попаднах на Вашия блог.
  Имам идея за обединяване на усилията на съмишленици по този въпрос. Не знам къде да ги търся. Обикновено има подкрепа, но когато стане впрос за някакви конкретни действия хората се стряскат и странят.
  По-лесно е някой друг да го свърши!
  Аз ще се постарая да направя нещо, ако Вие имате идея съм готов да се запозная с нея!
  Поздрави!
  д-р Валери Игнатов

  • lulkata

   Здравейте, д-р Игнатов!
   Благодаря за отзива! Радвам се много, че статията ми има отзвук. В интерес на истината нямам ясно виждане по въпроса как можем да опазим езика си. В представите ми като че ли най-добрият вариант е да се следва образеца на Франция, в която се провежда специална политика за опазването на езика (каня се да напиша статия по този въпрос). Иначе в днешно време май най-лесно съмишленици може да се наберат чрез социалните медии. Вече има такива групи във Фейсбук – напр. групата „Как беше на български“. Вие имате ли идеи за конкретни действия?
   С поздрави,
   Йордан Предов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!